Služby - ceny

 

CENÍK KNIHOVNÍCH SLUŽEB OBECNÍ KNIHOVNY

V KOSTOMLATECH NAD LABEM

Věc

Cena

Roční registrační poplatek

50 Kč

Roční registrační poplatek děti do 18 let a důchodci

20 Kč

Upomínka

Poplatek z prodlení

-        15 Kč bez upomínky

           (po uplynutí 1. měsíce)

-        25 Kč 1. písemná upomínka

(po uplynutí 2. měsíce)

-        40 Kč 2. písemná upomínka

(po uplynutí 3. měsíce)

-        60 Kč 3. písemná upomínka

(po uplynutí 4. měsíce)

 

Meziknihovní výpůjční služba

40 Kč úhrada poštovného

internet

zdarma

Kopírování a tisk

 

Kopie A4 černobílá jednostranná

4 Kč

Kopie A4 oboustranná

6 Kč

Kopie A4 barevná jednostranná

10 Kč

Kopie A4 barevná oboustranná

20 Kč

 

Joomla Business Templates by template joomla