Služby - ceny

 

CENÍK KNIHOVNÍCH SLUŽEB OBECNÍ KNIHOVNY

V KOSTOMLATECH NAD LABEM

Věc

Cena

Roční registrační poplatek

50 Kč

Roční registrační poplatek děti do 18 let a důchodci

20 Kč

Upomínka

Poplatek z prodlení

-        15 Kč bez upomínky

           (po uplynutí 1. měsíce)

-        25 Kč 1. písemná upomínka

(po uplynutí 2. měsíce)

-        40 Kč 2. písemná upomínka

(po uplynutí 3. měsíce)

-        60 Kč 3. písemná upomínka

(po uplynutí 4. měsíce)

 

Meziknihovní výpůjční služba

40 Kč úhrada poštovného

internet

zdarma

Kopírování a tisk

 

Kopie A4 černobílá jednostranná

4 Kč

Kopie A4 oboustranná

6 Kč

Kopie A4 barevná jednostranná

10 Kč

Kopie A4 barevná oboustranná

20 Kč

 

 Podmínky k půjčování společenských her

1.     Zapůjčení společenské hry je možné na jeden měsíc a výpůjčku nelze prodloužit.

 

2.     V případě jakéhokoli problému nás kontaktujte na knihovní nebo klubový email a klubový telefon.

 

3.     Při výpůjčce je nutné si zkontrolovat obsah společenské hry.

 

4.     Během výpůjčky přebíráte za obsah společenské hry odpovědnost.

 

5.     V případě ztráty uhradíte plnou výši společenské hry.

 

6.     V případě poškození se bude částka a výše poškození odečítat z vratné zálohy.

 

7.     Při vrácení vždy při předávání nutné zkontrolovat obsah.

 

8.     Záloha je vratná a bude vrácena při ukončení výpůjčky společenské hry.

 

 

vrátná záloha (podle výše spol. hry)

500 Kč

100 Kč

 

 

Joomla Business Templates by template joomla